"Dane sugerują utrzymywanie się korzystnych trendów w sektorze przemysłowym w II kwartale" - napisano w komentarzu.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2011 r. była o 6,6 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2010 r. i o 9,4 proc. niższa niż w marcu br.

"Prognozy te są zgodne z oczekiwaniami ekspertów Ministerstwa Gospodarki" - napisano w komentarzu.