Agencja Fitch poinformowała w piątek, że obniżyła o trzy szczeble rating długoterminowego długu Grecji, i uprzedziła, że może go znów obniżyć w nadchodzących miesiącach. Poprzedniego obniżenia o jeden stopień Fitch dokonała w styczniu.

Ta degradacja z BB+ do B+ odzwierciedla, jak napisała agencja w komunikacie, "rozległość wyzwania", które stoi przed Grecją we wprowadzaniu programu radykalnych reform fiskalnych i strukturalnych niezbędnych do zredukowania deficytu.

"Nowe posunięcia oszczędnościowe są niezbędne do osiągnięcia celu - deficytu budżetowego w roku 2011 na poziomie 7,5 proc. PKB" - podała agencja Fitch.

Tego samego dnia Norwegia oznajmiła, że zawiesza wypłatę Grecji dotacji w wysokości 42 mln dolarów, ponieważ Ateny nie wypełniły swych zobowiązań i mogły złamać zasady, na jakich pomoc ta została im przyznana. Poinformowało o tym norweskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Grecja może potrzebować ok. 60 mld euro dodatkowej pomocy i odroczenia spłat zaciągniętych kredytów

Norwegia, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, powiedziała, że zawieszony grant nie ma związku z pomocą w wysokości 110 mld euro, której Grecji udziela UE i MFW. Władze Norwegii nie podały, w jaki sposób Grecja mogła załamać zasady.

Eksperci twierdzą, że Grecja może potrzebować ok. 60 mld euro dodatkowej pomocy i odroczenia spłat zaciągniętych kredytów.

Komisja Europejska kolejny raz wykluczyła w poniedziałek jakąkolwiek restrukturyzację długu Grecji, pogrążonej w kryzysie mimo udzielonej jej pomocy.