Jednym z priorytetów Polski podczas prezydencji w UE będzie wspieranie funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego, na którym działają małe i średnie firmy - powiedział w czwartek wiceminister gospodarki Rafał Baniak.

Baniaka zacytowano w komunikacie Ministerstwa Gospodarki wydanym po czwartkowych obradach w Warszawie Jeunes Entrepreneurs de l'Union Europeenne (JEUNE) - europejskiej instytucji skupiającej stowarzyszenia młodych przedsiębiorców sektora MSP. Jej celem jest promowanie na poziomie UE inicjatyw wspierających młodych właścicieli firm i regulacji ułatwiających start w biznesie.

Resort podał, że podczas obrad wiceminister nawiązał także do zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie UE. Baniak poinformował, że jednym z priorytetów naszego kraju będzie wspieranie funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego, na którym działają małe i średnie firmy.

"W tym czasie zorganizujemy szereg konferencji poruszających kwestie przedsiębiorczości, np. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) we wrześniu czy Forum Rynku wewnętrznego UE (SIMFO - Single Market Forum) w październiku" - zapowiedział Baniak.

Wiceminister zapewnił, że resort pomaga młodym przedsiębiorcom rozpoczynającym swój biznes, aktywnie wspiera Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działające na polskich uniwersytetach. Baniak podkreślił, że liczba przedsiębiorstw zakładanych w Polsce jest znacznie wyższa niż średnia Unii Europejskiej.

"Mam również nadzieję, że podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE będziemy mogli współpracować w ramach wspólnych projektów"

"Zachęcamy naszych obywateli do prowadzenia biznesu. Doskonalimy regulacje prawne tak, aby tworzyły one przyjazne warunki do zakładania działalności gospodarczej" - mówił.

Wiceminister przypomniał też najważniejsze propozycje ułatwień, które MG zamierza wprowadzić, by usprawnić prowadzenie firm w Polsce. "Stopniowo obniżamy ilość formalności potrzebnych do założenia firmy - już od 1 lipca można będzie to zrobić przez Internet. Odciążamy również przedsiębiorców poprzez zmniejszanie obowiązków informacyjnych i pracujemy nad wprowadzeniem kultury oświadczeń w miejsce zaświadczeń. To przyniesie firmom duże oszczędności czasu i pieniędzy" - zaznaczył.

W komunikacie napisano, że prezydent JEUNE Eduardo Royo wyraził zadowolenie, iż Polska aktywnie włącza się w prace stowarzyszenia i zwraca uwagę na potrzeby młodych przedsiębiorców. "Mam również nadzieję, że podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE będziemy mogli współpracować w ramach wspólnych projektów" - powiedział Royo.

Jeunes Entrepreneurs de l'Union Europeenne została założona w 1994 i składa się z 10 stowarzyszeń pochodzących z 9 państw członkowskich. W chwili obecnej zrzesza łącznie ponad 300 tys. przedsiębiorców.