"Wykluczam, żeby w tym roku powstał indeks WIG30. Wydaje mi się, że jego powstanie jest realne w 2012 roku. Sądzimy, że nie są jeszcze spełnione warunki do powstania takiego indeksu i nadal brakuje spółek o potencjale generowania odpowiednio wysokiego obrotu" - powiedział Sobolewski we wtorek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

"Podjęliśmy dzisiaj decyzję, że powstanie nowy indeks dla spółek, które nie są w WIG 20, MWIG ani SWIG. Są to relatywnie małe spółki, jest ich ponad 200. Z tych przymiarek wynika, że indeks mógłby pojawić się od 1 października" - dodał.

Wcześniej GPW rozważała rozszerzenie indeksu WIG20 na WIG30, ale prezes GPW podkreślał, że stanie się to, gdy będzie na rynku większa liczba wysoko skapitalizowanych spółek.