W poniedziałek mija termin na przygotowanie wspólnego stanowiska związków zawodowych i pracodawców wobec przyjętego wstępnie przez rząd 5 maja projektu budżetu na 2012 r. 6 maja dokument przesłano partnerom z Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Przewiduje on m.in. deficyt w maksymalnej wysokości 35 mld zł, podwyżki dla nauczycieli od września 2012 r. (o 3,8 proc.) i zamrożenie płac w budżetówce.

Zdaniem Nakoniecznego, który jest jednocześnie przewodniczącym zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Komisji Trójstronnej, "nikłe" są szanse na porozumienie ws. budżetu po stronie związkowej.

"Po stronie pracodawców będzie możliwe zajęcie wspólnego stanowiska"

"19 maja będzie prezydium Komisji Trójstronnej. Nie znam opinii wszystkich organizacji, ale wydaje mi się, że po stronie pracodawców będzie możliwe zajęcie wspólnego stanowiska" - powiedział Jacek Męcina z PKPP Lewiatan.

Zgodnie z terminami zawartymi w ustawie o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, strony pracowników i pracodawców mają sześć dni roboczych (do 16 maja) na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie projektu budżetu.

Jeżeli tak się nie stanie, każda ze stron - związki i pracodawcy - ma kolejne trzy dni, czyli do 19 maja, na przedstawienie swoich stanowisk. Jeżeli i to się nie uda, każda z organizacji reprezentowanych w Komisji Trójstronnej ma kolejne dwa dni robocze, czyli do 23 maja, aby wypowiedzieć się na temat budżetu.