Pożyczka EBI pomoże zwiększyć atrakcyjność oraz wzmocni konkurencyjność tego centrum przemysłowego Śląska, które skupia 6 milionów mieszkańców – czytamy w komunikacie unijnego banku, wyspecjalizowanego w długoterminowym kredytowaniu projektów inwestycyjnych.

Fundusze banku zostaną przede wszystkim przeznaczone na sfinansowanie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w którym znajdzie się sala widowiskowa na 8 tys. miejsc oraz szereg innych placówek usługowych do obsługi międzynarodowych kongresów naukowych. Projekt obejmuje również budowę Sali Koncertowej dla Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Nowy kompleks będzie miał 116 pokoi do ćwiczeń, pomieszczenia biurowe, magazyny itp. oraz audytorium i salę koncertową na 1800 miejsc a także salę koncertową dla zespołów muzyki kameralnej na 300 miejsc.

Centrum kongresowe i sala koncertowa maja znajdować się centrum kulturalnym Katowic. Dodatkowe inwestycje dotyczą infrastruktury, w tym dróg, kanalizacji i wodociągów.

Adresatem pożyczki jest miasto Katowice, które jest również promotorem projektu. Europejski Bank Inwestycyjny już w przeszłości udzielił Katowicom trzech pożyczek na łączną kwotę 93 mln euro na modernizację infrastruktury miejskiej.