Usługi bankowości transakcyjnej pomagają firmom w rozliczeniach i zarządzaniu finansami. Trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które mogłoby się obejść bez usług z tego obszaru.
Podstawowym produktem bankowości transakcyjnej jest rachunek bieżący, który jest furtką do szerokiej oferty banku. Służy do przeprowadzania rozliczeń (wpływów i wydatków) i jako źródło udzielonego firmie kredytu – miejsce, gdzie bank księguje odsetki od depozytu, po innego rodzaju usługi.
Banki oferują wiele rodzajów rachunków służących do rozliczeń różnego typu. Wpływy od kontrahentów (bezgotówkowe i w gotówce) czy regulowanie zobowiązań firmy to kolejne usługi bankowości transakcyjnej. Idąc dalej, za rozliczeniami kierowanymi na rachunek w banku stoją systemy wspomagające księgowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: płatności masowe (np. płacowe), przelewy zagraniczne (np. SEPA, TARGET II), automatyczne identyfikowanie dłużników we wpłatach oraz wiele innych. Rozliczenia realizowane w banku są często powiązane z systemami finansowymi po stronie firmy: finansowo-księgowym, billingowym (do rozliczeń należności) itd.
Interesującym rozwiązaniem z obszaru bankowości transakcyjnej są, oferowane m.in. przez Bank Millennium, karty przedpłacone. Z powodzeniem mogą one służyć do przekazywania środków osobom, które nie mają rachunków bankowych, w szczególności mogą zastąpić pieniężne przekazy pocztowe. Za pomocą kart przedpłaconych uczelnie mogą wypłacać stypendia, ośrodki pomocy społecznej – świadczenia socjalne, ubezpieczyciele – odszkodowania, pożyczkodawcy – pożyczki, pracodawcy – wynagrodzenia, zaliczki czy premie świąteczne.
Najciekawiej jest w obszarze usług indywidualnie tworzonych, najczęściej dla korporacji. Tu oferty banków różnią się najbardziej: od zaawansowanych systemów transakcyjnych spiętych na stałe z bankiem (tzw. web service – z pominięciem bankowości elektronicznej/ internetowej), przez rozwiązania z obszaru zarządzania płynnością (cash pooling, rachunki powiązane, konsolidacja itd.), po na przykład rozwiązania do zarządzania depozytami od kontrahentów (choćby wadiami), z pogranicza faktoringu – systemy kart w obiegu zamkniętym (tzw. private label), mikropłatnościami, np. w terminalach POS (tzw. bill payments), po natychmiastowe, automatyczne księgowanie utargów gotówki na rachunku firmy w banku itd.
Zarówno usługi z obszarów rachunków, jak i rozliczeń są szeroko oferowane klientom segmentu MSP. Często na zachętę oferowane są w pakietach za zryczałtowaną opłatą miesięczną. Segment MSP korzysta w dużej mierze z tzw. klocków, tj. gotowych produktów, które są układane w ofertę proponowaną potencjalnemu klientowi.
Świadomie bądź nie, każda firma korzysta z usług bankowości transakcyjnej za pośrednictwem kilku kanałów: obsługi telefonicznej przez dedykowanego pracownika banku, systemu bankowości elektronicznej, internetowej czy mobilnej.
Trzeba pamiętać, że bankowość transakcyjna to również specjalistyczne doradztwo dla firm. Bez niego dopasowanie oferty do specyfiki przedsiębiorstwa często jest niemożliwe. Z jakiej usługi i kiedy skorzystać, najlepiej poradzą specjaliści bankowości transakcyjnej, w wielu bankach, m.in. w Banku Millennium, dostępni na terenie całego kraju.