"Są to nasze propozycje na przyszły rok, które będą teraz konsultowane. Spotkały się one z przychylnością zarówno PLL LOT, jak i portów" - powiedział PAP rzecznik PAŻP Grzegorz Hlebowicz.

Opłata terminalowa jest pobierana przez PAŻP od przewoźników za pomoc w lądowaniu lub starcie samolotu na wszystkich 11 lotniskach w Polsce (m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Bydgoszczy, Katowicach, Wrocławiu). W przyszłego roku, podobnie jak w tym, ma być ona taka sama dla wszystkich portów.

Z kolei opłata trasowa, która jest pobierana od przewoźników za przelot przez polską przestrzeń powietrzną, jest naliczana i pobierana przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej "Eurocontrol" w Brukseli.

Hlebowicz wyjaśnił, że w tym roku wszystkie agencje ruchu lotniczego w Europie oraz instytucje państwowe odpowiedzialne za lotnictwo pracują nad propozycjami stawek opłat nawigacyjnych na kolejne lata. "Proces określania kosztów oraz ich konsultowania rozpoczął się wcześniej niż zwykle z uwagi na to, że państwa europejskie podlegają nowym regulacjom Unii Europejskiej, odnoszącym się do Planu Skuteczności Działania na lata 2012-2014, który określał będzie kwestie kosztów oraz cele w zakresie efektywności na kolejne trzy lata" - powiedział.

Dodał, że wzrost opłaty trasowej spowodowany jest dwoma czynnikami: rosnącym rynkiem przewozów lotniczych, zarówno rozpoczynających, jak i kończących się w Polsce oraz tranzytowych. Drugim powodem jest zmiana sposobu naliczania kosztów działania niektórych służb i usług PAŻP i przesunięcie tych kosztów z opłaty terminalowej na opłatę trasową.

PAŻP podkreśla, że propozycja stawki trasowej jest jedną z najniższych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. "Średnia jej wartość w Europie wynosi około 52 euro" - powiedział Hlebowicz.

Nowa opłata terminalowa na 2012 r. zacznie obowiązywać, jeśli zatwierdzi ją Urząd Lotnictwa Cywilnego.