Zapowiadana przez resort finansów likwidacja lokat antypodatkowych nie oznacza, że nie można uniknąć podatku od zysków kapitałowych. Zastąpią je polisy lokacyjne dające zarobić ponad 5 proc. rocznie. Eksperci są przekonani, że w 2012 r. nie znikną wszystkie możliwości uniknięcia płacenia podatku Belki.
Po zapowiadanej zmianie Ordynacji podatkowej należności podatkowe wobec fiskusa mają być zaokrąglane do 1 gr, a nie jak do tej pory do 1 zł. Z tego powodu lokaty z dzienną kapitalizacją nie będą już gwarantowały zwolnienia z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych.
Eksperci są jednak przekonani, że w 2012 r. nie znikną wszystkie możliwości uniknięcia płacenia podatku Belki. Rolę lokat antypodatkowych przejmą polisy lokacyjne. – W tej chwili takie produkty znajdują się w ofercie 13 banków; dopóki na rynku są lokaty z dzienną kapitalizacją, ich popularność nie jest duża – mówi Michał Sadrak z Open Finance.