Spadła też o 7 zł na tysiąc litrów cena oleju opałowego.

Lotos zaznaczył, że termin i wysokość zmian cen na stacjach paliw jest niezależną decyzją ich właścicieli.