"Prospekt PKO BP ma być składany w oparciu o wyniki za pierwsze półrocze, czyli latem powinien trafić do Komisji Nadzoru Finansowego" - powiedział szef resortu skarbu.

Grad poinformował, że MSP nie zdecydowało jeszcze jaką pulę akcji banku planuje sprzedać we wrześniowej wtórnej ofercie publicznej. Zmieniony statut PKO BP zakłada realizację strategii 25+, czyli władztwo korporacyjne oraz powyżej 25 proc. akcji w rękach Skarbu Państwa. Obecnie SP ma akcje dające 40,99 proc. głosów na WZA, natomiast BGK 10,25 proc. głosów.

"Oferta będzie składać się z 10 proc. akcji sprzedawanych przez BGK plus tyle proc. akcji ze strony Skarbu Państwa, ile będzie można ich uplasować po dobrej cenie na rynku. Nie robiliśmy jeszcze analiz, ile proc. akcji PKO BP chcemy sprzedać. To nastąpi w drugiej połowie roku. W prospekcie podamy, jaki będzie maksymalny pułap, w trakcie transakcji zdecydujemy o ostatecznej liczbie akcji w ofercie" - wyjaśnił minister skarbu.

Grad poinformował, że "Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 43 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację prywatyzacji PKO BP oraz zamianę akcji imiennych serii A będących własnością Skarbu Państwa na akcje na okaziciela w tej spółce.

Grad odniósł się także do kwestii wypłaty dywidendy z PZU. "Decyzje dotyczące wypłaty dywidendy PZU zapadną na przełomie maja i czerwca. Na razie czekamy na rekomendację zarządu i rady nadzorczej spółki. My wypowiemy się na walnym. Każda spółka, szczególnie PZU, musi patrzeć na wielkość kapitałów jakie posiada, czy ma ich nadmiar i w jakim zakresie może się podzielić tym zyskiem z akcjonariuszami" - powiedział Grad.

Dotychczasowa polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę 25-45 proc. zysku. W marcu prezes PZU Andrzej Klesyk zapowiadał, że zarząd PZU będzie rekomendował zmianę polityki dywidendowej, by na dywidendę mogło trafiać powyżej 45 proc. zysku.

Rekomendacja zarządu PZU w sprawie dywidendy od zysku za 2010 r. ma być przedstawiona najpóźniej w połowie maja. Klesyk informował, że z kwoty 12,4 mld zł stanowiących kapitał zapasowy PZU, w spółce musi zostać 7,8 mld zł.

W 2010 roku zysk netto grupy PZU wyniósł 2,44 mld zł, czyli był o 35,2 proc. niższy niż w 2009 roku.