"Strony umówiły się na rozmowy handlowe w maju, w przedmiocie wyrażonego przez firmę Teleskop z Kostrzyna zainteresowania nabytym przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. majątkiem Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o.o." - napisano w oświadczeniu TF Silesia w środę.

We wtorek Paweł Wagner z belgijsko-niemieckiej firmy Teleskop poinformował, że chce ona kupić majątek upadłej stoczni szczecińskiej. Dodał, że na początku kwietnia Teleskop złożył ofertę kupna ponad 50 ha terenów byłej Stoczni Szczecińskiej Nowa.

Teleskop planuje w Szczecinie produkować duże elementy i podzespoły stalowe

Teleskop planuje w Szczecinie produkować duże elementy i podzespoły stalowe. Część majątku, w tym pochylnię Wulkan, Teleskop miałby dzierżawić na potrzeby budowy wielkogabarytowych elementów przyszłego tunelu drogowo-kolejowego, który ma połączyć Niemcy i Danię. "W przypadku pomyślnego przebiegu rozmów, plany inwestycyjne Teleskop zakładają utworzenie tysiąca nowych miejsc pracy oraz inwestycję rzędu 20 mln euro do końca 2020 r." - deklarował we wtorek Wagner.

Towarzystwo Finansowe Silesia jesienią zeszłego roku wylicytowało najważniejsze nieruchomości wchodzące w skład SSN. Wśród kupionego przez TF Silesia majątku są m.in. trzy pochylnie, nabrzeża o długości 510 m wyposażone w urządzenia dźwigowe, a także place składowe, hale przemysłowe wraz z infrastrukturą dźwignicową, obiekty biurowe oraz grunty o łącznej powierzchni 50 hektarów.

TF Silesia z siedzibą w Katowicach specjalizuje się w rewitalizacji gospodarczej i zagospodarowywaniu obszarów poprzemysłowych. Towarzystwo powstało w grudniu 2000 r., jego udziałowcami zostali: Skarb Państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu. Obecnie podstawą działalności spółki są specjalistyczne działania naprawcze i doradztwo na rzecz poprawy stanu zakładów w trudnej sytuacji. Towarzystwo ma m.in. wspomagać politykę gospodarczą państwa, angażując pieniądze w restrukturyzacje na zasadach komercyjnych.