Analitycy oczekiwali inflacji bazowej w marcu 2011 roku na poziomie 1,8 proc.

W ujęciu miesięcznym miara ta wyniosła 0,5 proc.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w marcu 2011 roku 4,0 proc. wobec 3,2 proc. w lutym.

Marcowa inflacja bazowa rok do roku, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 2,7 proc. wobec 2,5 proc. w lutym.

Inflacja liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wyniosła rok do roku w marcu 3,4 proc. wobec 3,2 proc. w lutym.

Indeks cen towarów i usług (CPI) liczonych przez GUS w marcu wyniósł 4,3 proc. w ujęciu rocznym.