"Na tych ofertach mają zarabiać inwestorzy indywidualni" - oświadczył Grad na konferencji prasowej.

Skarb Państwa ma 37,22 proc. akcji BGŻ. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Banku zdecydowało w październiku ub.r., że do debiutu giełdowego banku może dojść nie wcześniej niż 1 maja 2011 r. i nie później niż 22 stycznia 2012 r.

Zgodnie z założeniami resortu skarbu Jastrzębska Spółka Węglowa, wzmocniona m.in. akcjami Kombinatu Koksochemicznego Zabrze, ma zadebiutować na giełdzie 30 czerwca. Skarb Państwa zamierza zachować powyżej 50 proc. akcji spółki. Zarząd JSW zaoferował załodze pięcioletnią gwarancję zatrudnienia oraz akcje dla wszystkich pracowników firmy i grupy kapitałowej. Załoga w referendum wypowiedziała się przeciwko upublicznianiu spółki, 18 kwietnia ma odbyć się strajk ostrzegawczy.