"Wskaźnik inflacji istotnie przekroczył górny poziom odchyleń od celu inflacyjnego NBP na poziomie 3,5 proc. i w najbliższych miesiącach nie powróci w jego okolice.

Głównymi czynnikami wzrostu cen konsumenckich pozostają wysokie ceny żywności oraz ropy na świecie. Bardzo prawdopodobne, że, w związku z kontynuacją napięć na tych rynkach, wskaźnik CPI w kolejnych miesiącach utrzyma się powyżej 4 proc. rok do roku.

Dzisiejsze dane, znacząco przekraczające oczekiwania, są argumentem dla Rady Polityki Pieniężnej, by kontynuowała zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce.

Jest wysoce prawdopodobne, że stopy procentowe już w maju zostaną podniesione, po raz trzeci w tym roku. Przy czym mało prawdopodobne jest, aby w Radzie znalazła się większość, która poparłaby podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych. Ostateczna decyzja RPP zależeć będzie od danych makroekonomicznych, jakie zostaną opublikowane w najbliższych dniach, ale też od notowań kursu złotego."