"Przy mocnych warunkach makroekonomicznych, deficyty po dostosowaniu cyklicznym w wielu krajach, szczególnie w Polsce, Indiach i Argentynie utrzymują się powyżej 3 proc. PKB. To sugeruje, że w wielu krajach większe zacieśnienie fiskalne byłoby właściwe" - napisano.

Z analiz funduszu wynika, że aby sprowadzić poziom długu publicznego do 40 proc. PKB w 2030, skala zacieśnienia fiskalnego w latach 2020-2030 w Polsce musiałaby wynieść 7,2 proc. PKB.

"W gospodarkach rozwijających się, wymogi dostosowań są generalnie mniejsze niż w gospodarkach rozwiniętych, są jednak ważne wyjątki. Średnia skala wymaganego dostosowania w gospodarkach rozwijających się to ok. 3 proc. PKB, jednak w Indiach, Malezji i Polsce skala zacieśnienia musi być wyższa niż 6 proc. PKB" - napisano w raporcie.