Kiedyś polski rynek usług cash management podzielony był pomiędzy kilka banków, które wyspecjalizowały się w ofercie dla elitarnej, wyselekcjonowanej grupy dużych klientów firmowych. Obecnie również firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) mogą skorzystać z rozwiązań wcześniej zarezerwowanych wyłącznie dla korporacji. Staje się to możliwe nie tylko dzięki zmianom w nastawieniu banków, lecz także dzięki rozwojowi elektronicznych kanałów dystrybucji.

Większość systemów bankowości internetowej oferuje obecnie dostęp do rachunku firmowego, możliwość obsługi akredytyw, gwarancji bankowych, kart kredytowych, a także możliwość zawierania transakcji walutowych poprzez specjalne platformy dealingowe. Firmom zależy na obsłudze poprzez kanały internetowe, wszystkie zmiany na rynku potwierdzają coraz mniejsze zainteresowanie codzienną obsługą w oddziale banku.

Dlatego też spodziewamy się, że najbliższe lata przyniosą dalszy rozwój bankowości internetowej, zarówno w zakresie dodawania nowych funkcjonalności, jak i integracji z systemami finansowo-księgowymi firm.

Firmy z sektora MSP szczególnie chętnie korzystają z kilku produktów cash management: usługi cash collection, automatycznej identyfikacji płatności, a także kart kredytowych. Usługa cash collection polega na odbiorze gotówki z punktów wskazanych przez firmę, np. ze sklepów, przeliczeniu jej, a następnie zaksięgowaniu na rachunku firmy. Możliwe jest również zasilenie w gotówkę, co ma istotne znaczenie dla punktów handlowych.

Automatyczna identyfikacja płatności (AIP) masowych pozwala firmom mającym wielu – niekoniecznie stałych – klientów (np. uczelnie, zakłady energetyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, firmy telekomunikacyjne, sklepy internetowe itp.) na pełną kontrolę spływu należności. Usługa AIP jest dostosowana do potrzeb firm, które mają wpływy od co najmniej kilkuset płatników miesięcznie. Dzięki niej w prosty sposób można zidentyfikować wpływy od konkretnego dłużnika.

Aktualnie na rynku obserwujemy dwa nurty rozwoju usług cash management. Część banków dąży do obniżenia kosztów poszczególnych usług, kładąc nacisk na technologię. W ten sposób usługi cash management stają się bardziej dostępne i korzystają z nich coraz liczniejsze grupy przedsiębiorstw usprawniających swoje codzienne transakcje.

Jednocześnie wciąż trwa swego rodzaju wyścig know-how: banki przygotowują zaawansowane rozwiązania i dostosowują ofertę do wysublimowanych potrzeb klientów, głównie dużych korporacji międzynarodowych. Wyścig ten dotyczy w szczególności produktów typu cash pooling, krajowy i transgraniczny. Jest to jeden z obszarów, w którym BNP Paribas wypracował wiele rozwiązań docenionych przez klientów.

Zmiany, które obserwujemy, pozwalają stwierdzić, że rola usług cash management w bankowości dla firm stale wzrasta.

Dotyczy to zarówno segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm, w przypadku których cash management staje się integratorem wielu transakcji finansowych realizowanych przez firmę w ramach łańcucha dostaw i łańcucha dystrybucji, od finansowania handlu, poprzez produkty kredytowe, do zabezpieczania ryzyka walutowego.

Jarosław Murawski

dyrektor departamentu rozwoju produktów i bankowości transakcyjnej w BNP Paribas Fortis