"Wzrost rentowności przedsiębiorstw, kontynuacja absorpcji funduszy UE oraz ożywienie w kredytach bankowych pozwolą Polsce utrzymać solidne tempo wzrostu ok. 3,75 proc. w tym roku" - napisano w raporcie.

W poprzednim, październikowym WEO MFW prognozował dynamikę PKB w tym roku na poziomie 3,7 proc., a średnioroczną inflację CPI na poziomie 2,7 proc.

Z tabeli zamieszczonej w pierwszym rozdziale kwietniowego WEO wynika, że średnioterminowe fundamenty wskazują na to, że złoty nie jest ani przewartościowany, ani niedowartościowany. W rozdziale tym MFW ocenił wybrane gospodarki pod kątem możliwości przegrzania. Na trzystopniowej skali, w której "czerwone światło" oznacza przegrzanie, Polsce przyznano światło żółte.