Zdaniem analityków agencji reforma Otwartych Funduszy Emerytalnych nie poprawia długoterminowej stabilności finansów publicznych, a w długim terminie zmiany mogą osłabić wzrost gospodarczy i pogorszyć wiarygodność kredytową kraju.

"Polskie ratingi mogą znaleźć się pod presją na ich obniżenie, jeżeli po wyborach rząd nie przeprowadzi reform strukturalnych, mających na celu stabilizację finansów publicznych" - napisano w poniedziałkowym raporcie.

"(Reforma OFE - PAP) pomoże zmniejszyć deficyt i obciążenie długiem, to jednak naszym zdaniem nie poprawi długoterminowej stabilności finansów publicznych" - dodano.

"Co więcej, te kroki mogą nadszarpnąć zaufanie rynków, zaszkodzić rozwojowi krajowych rynków kapitałowych, a także osłabić potencjał polskiego wzrostu. Ponieważ rząd dokonał zmian, by uniknąć reform fiskalnych, w średnim terminie poziomy długu w relacji do PKB mogą się pogorszyć, a tym samym pogorszy się wiarygodność kredytowa" - dodano.

Długoterminowy rating Polski w agencji S&P to "A-" w walucie zagranicznej i "A" w walucie krajowej.