Wzrost wartości zarządzanych przez fundusze środków to w przeważającej mierze zasługa dobrej koniunktury na warszawskim parkiecie. W ciągu minionego miesiąca indeks największych spółek WIG20 urósł o 3,7 proc., a indeks całego rynku WIG o 2,5 proc. Dzięki temu trzy czwarte funduszy wypracowało dodatnie wyniki.

Do wzrostu aktywów przyczynił się także napływ nowych środków. Saldo wpłat i wypłat w marcu było dodatnie i wyniosło 700 mln zł. Największa w tym zasługa podmiotów z kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu. Segment ten odnotował największy wzrost aktywów – aż o 11,6 proc. Obecnie w funduszach tej kategorii inwestorzy mają już 4,3 mld zł, co stanowi ponad 3,5 proc. wszystkich aktywów zgromadzonych w funduszach.

Kolejny miesiąc z rzędu ubywa środków w podmiotach obligacyjnych. W marcu zarządzane przez nie aktywa zmniejszyły się o 146 mln zł. Inwestorzy umarzają ich jednostki w przeświadczeniu, iż w okresie wzrostu stóp procentowych nie będą one mogły zapewnić atrakcyjnych stóp zwrotu.

Zyskują za to fundusze rynku pieniężnego, które dzięki zwiększeniu aktywów w marcu o 3,8 proc. zarządzają już środkami o wartości prawie 17 mld zł.