W ostatnich tygodniach marca 2011 roku ceny cukru zaczęły szybko rosnąć. Zobaczmy – namawia portal wynagrodzenia.pl - ile cukru można nabyć za wynagrodzenie minimalne (1 386 zł). Przy obecnej cenie 1 kg cukru – około 5,50 zł, za godzinową stawkę można kupić 1,50 kg tego cennego dzisiaj produktu.

W 2010 roku cena 1 kg cukru wynosiła 2,15 zł. Biorąc pod uwagę, że średnio pracujemy 168 godzin miesięcznie, to za stawkę godzinową wówczas można było nabyć 3,65 kg cukru (wynagrodzenie minimalne w 2010 roku wyniosło 1 317 zł).

Zdecydowanie lepiej niż obecnie „sytuacja cukrowa” wypadła w roku 2009 i w roku 2008. Ceny cukru wynosiły odpowiednio 2,52 zł i 2,19 zł, a wynagrodzenie minimalne 1 276 zł i 1 126 zł. Oznaczało to, że w 2009 roku za godzinową stawkę można było kupić 3,01 kg cukru, a w 2008 – 3,06 kg. W porównaniu do lat 2008-2010, najgorzej wypadł rok 2007. Wynagrodzenie minimalne wynosiło wtedy 934 zł, a cena 1 kg cukru wynosiła 2,46 zł. W przeliczeniu na stawki godzinowe, można było zakupić 2,26 kg cukru. Czyli i tak znacznie więcej niż obecnie.