Akcje spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła zadebiutowały w czwartek na rynku NewConnect. W pierwszych minutach handlu nie zawarto jeszcze żadnej transakcji akcjami tej spółki.

Do obrotu trafiło 20 mln akcji serii A i 22,9 mln akcji serii B spółki. Kurs odniesienia dla akcji Makory na pierwszą sesję wynosi 0,24 zł.