Dynamika sprzedaży leków dostępnych bez recepty - produktów z kategorii OTC - będzie wyższa niż w słabym roku 2010, ale to nie zrekompensuje niskiej dynamiki sprzedaży leków refundowanych. W przypadku tych ostatnich do intensyfikacji zakupów może natomiast dojść bezpośrednio przed wejściem w życie przepisów o sztywnych cenach i marżach, co będzie miało miejsce 1 stycznia 2012.

Burzliwy wzrost to historia

W 2010 r. wartość polskiego rynku farmaceutycznego zwiększyła się zaledwie o 2 proc. do poziomu 29,7 mld zł i był to najniższy wzrost od wielu lat – podkreśla raport PMR Publications. Spowolnienie było spowodowane głównie wysoką bazą porównawczą (wzrost sprzedaży w 2009 r. na poziomie 9 proc. rok do roku). W 2009 r. sprzedaż na rynku farmaceutycznym zwiększyła się tak znacznie w wyniku dużej ilości zachorowań na grypę sezonową, jak również pojawienia się obaw związanych z epidemią świńskiej grypy.

W latach 2011-2013 spodziewamy się raczej umiarkowanego wzrostu sprzedaży na rynku farmaceutycznym z powodu planowanych ograniczeń w wydatkach państwa na refundację. Zmniejszy się również siła nabywcza pacjentów w wyniku wzrostu cen leków refundowanych, który będzie rezultatem zmian planowanych w ustawie refundacyjnej.

Stagnacja na rynku szpitalnym

Zgodnie z prognozami firmy PMR rynek szpitalny, który w znacznym stopniu jest uzależniony od poziomu publicznych subsydiów, będzie w trzech nadchodzących latach znajdował się w zastoju pod względem zmiany wartości. Powodem tego będą spodziewane ograniczenia wydatków na refundację. Wartość rynku szpitalnego leków w cenach końcowych będzie oscylowała w zakresie 2,9 mld zł (dynamika 0-1 proc. w latach 2011-2013). Będzie to wynikiem ograniczeń wydatków w lecznictwie szpitalnym.

Przykładowo koszty finansowania programów terapeutycznych poniesione przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) w 2010 r. wyniosły około 1,6 mld zł, co stanowiło wzrost o 33 proc. w stosunku do poprzedniego roku, jednak w 2011 r. na realizację programów terapeutycznych NFZ zamierza wydać 1,5 mld zł, co w porównaniu z 2010 r. oznacza spadek o 6 proc. (i będzie to jedyny przypadek spadku wydatków NFZ na programy lekowe w latach 2005-2011).

Są motory wzrostu, ale nie dla całego sektora

W latach 2011-2013 wzrost rynku napędzać będzie sprzedaż w kategorii leków stosowanych w schorzeniach narządów zmysłów (średnioroczna stopa wzrostu – CAGR na poziomie 10,0 proc.), leków onkologicznych i immunomodulujących (CAGR 8,7 proc.), jak również leków z kategorii „Krew i układ krwiotwórczy” (CAGR 7,3 proc.). Sprzedaż w kategorii leków przeciwpasożytniczych, owadobójczych i repelentów również zanotuje dynamikę wyższą niż średnia dynamika na rynku, jednak jest to zbyt mała kategoria aby wpłynąć na rozwój całego sektora – stwierdza raport PMR Publications.