Wydatki państwa wyniosły 56 mld 428,8 mln zł wobec wcześniej zakładanych 56 mld 391,3 mln zł.

Dochody budżetu państwa wyniosły 42 mld 19,6 mln zł wobec 41 mld 970,7 mln zł.