"Po marcu mamy sfinansowane 37 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych (definiowanych jako 167,5 mld zł, czyli bez uwzględnienia zmniejszenia transferów do OFE). Szacujemy, że potrzeby pożyczkowe brutto w br., po zmniejszeniu składki do OFE, będą niższe o ponad 9 mld zł. Wówczas stopień realizacji potrzeb pożyczkowych wyniósłby 39 proc." - powiedział.

MF podało również, że na koniec marca posiada środki o wartości ok. 26 mld zł.

Marczak komentując kwartalną podaż długu powiedział, że MF kontynuuje ograniczanie podaży długu.

"W kwietniowym planie kontynuujemy ograniczanie podaży obligacji i bonów skarbowych, dostosowując ich poziom do stopnia realizacji potrzeb pożyczkowych, a strukturę do sytuacji rynkowej. Ograniczyliśmy w kwietniu liczbę przetargów obligacji i całkowicie zrezygnowaliśmy z oferowania długoterminowych obligacji stałoprocentowych. Nie będziemy również tych obligacji oferować na standardowych przetargach przez cały II kwartał" - powiedział.

Sprzedaż na przetargach obligacji BGK

Marczak dodał, że w maju i czerwcu możliwa jest sprzedaż na przetargach obligacji BGK o wartości do 5 mld zł.

"Charakterystyka obligacji i ich ostateczna podaż uwarunkowana będzie sytuacją rynkową i płynnościową KFD" - powiedział.

"Planujemy emisję obligacji nominowanych w USD w II kwartale. Termin i parametry oferty będą uzależnione od warunków rynkowych" - powiedział.