Oba banki będą zarządzały funduszami rozwoju obszarów miejskich w województwie zachodniopomorskim. BOŚ dostał ze środków UE w ramach inicjatywy JESSICA 63 mln zł. Dołoży do tego własne 100 mln zł. BZ WBK, który wczoraj podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na zarządzanie miejskim funduszem, będzie dysponował 77 mln zł z Unii.

Województwo zachodniopomorskie nie jest jedynym, które zdecydowało, że miejskie inwestycje będą finansowane pożyczkami. Za unijne pieniądze powołano także fundusze rozwoju obszarów miejskich w Wielkopolsce i na Śląsku. Zarządza nimi państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. Banku zarządzającego funduszem nie wybrało jeszcze woj. pomorskie. Łącznie pięć regionów przeznaczyło na inicjatywę JESSICA ok. 120 mln euro z pieniędzy, które dostały z UE na lata 2007 – 2013.

Oferowane przez banki pożyczki są udzielane na bardzo przyjaznych warunkach. Oprocentowanie oparte na trzymiesięcznym WIBOR może być pomniejszonego nawet o 2 pkt proc. Inwestorzy mogą liczyć na dwuletnią karencję w spłacie pożyczki oraz brak dodatkowych opłat i prowizji.

W woj. zachodniopomorskim pożyczki już są dostępne w BOŚ, natomiast w kwietniu ruszą w BZ WBK. – Inicjatywę JESSICA traktujemy jak normalny instrument inwestycyjny, który w przyszłości może zostać rozszerzony np. o emisje obligacji – mówi Rafał Skowroński, dyrektor w BZ WBK.