Kruk podał, że w grudniu ub. roku złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i chce przeprowadzić IPO niezwłocznie po zatwierdzeniu prospektu przez KNF. Grupa Kruk jest multioperatorem windykacyjnym i jedyną firmą na polskim rynku, która działa na dużą skalę w obszarze nabywania wierzytelności na własny rachunek oraz prowadzenia windykacji na zlecenie tzw. inkaso.

"Najbliższe lata dla branży zarządzania wierzytelnościami będą bardzo dobre. Szacunki wskazują, że w kolejnych 3-4 latach na polski rynek trafią bankowe portfele 'złych długów' przeznaczonych do windykacji o wartości około 30 mld zł. Naturalnie celem Kruka, jako lidera tej branży, jest wykorzystanie w pełni szans rynkowych, które przed nami stoją. Będziemy jednak potrzebowali do tego więcej kapitału na zakup wierzytelności.

[…] Potrzeby inwestycyjne grupy Kruk w najbliższych latach szacujemy na kilkadziesiąt milionów złotych"- powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. Spółka podała, że zamierza wchodzić na kolejne rynki zagraniczne i stać się największą firmą windykacyjną w tej części Europy. "Nasz model biznesu sprawdził się w Rumunii i widzimy duży potencjał rozwoju w innych krajach Europy Środkowej.

Planowane inwestycje w dalszy rozwój spółki umocnią naszą pozycję lidera zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Celem jest także stworzenie największej firmy windykacyjnej w tej części Europy" - powiedział prezes. Dotychczas rozwój grupy był finansowany z wypracowanego zysku spółki, emisji obligacji korporacyjnych oraz z kredytów bankowych.

W 2003 roku pakietu akcji kupił fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, który od tego czasu dokapitalizował spółkę kwotą prawie 90 mln zł. "Od samego początku naszej współpracy z Enterprise Investors wiedzieliśmy, że w określonej perspektywie czasu nastąpi decyzja o wyjściu funduszu. Emisja publiczna akcji i wprowadzenie spółki Kruk na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest w tym przypadku najlepszym dla wszystkich stron rozwiązaniem.

Osobiście dla mnie bardzo ważne będzie teraz pozyskanie grona nowych, stabilnych inwestorów finansowych, którzy wezmą udział w dalszym rozwoju spółki i staną się beneficjentami dalszego wzrostu jej wartości" - zaznaczył prezes. Grupa Kruk ma dwa główne źródła przychodów: z tytułu usług windykacji wierzytelności na zlecenie (tzw. inkaso) oraz nabytych pakietów wierzytelności.

Według raportu "Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku", przygotowanego przez Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wartość polskiego rynku usług windykacyjnych w 2009 roku wynosiła 14,3 mld zł. Do 2014 r. może zwiększyć się do poziomu prawie 22,2 mld zł. Łączna wartość spraw przekazywanych do windykacji zewnętrznej wzrośnie w porównaniu z 2009 r. o 7,9 mld zł, czyli o 55%. W 2009 roku grupa Kruk przyjęła do obsługi zadłużenie o łącznej wartości nominalnej 4,1 mld zł na dzień nabycia lub pozyskania sprawy do inkasa. W 2010 roku na obu rynkach (Polska i Rumunia) było to ok. 1,9 mln nowych spraw o łącznej wartości nominalnej 5,9 mld zł, tj. o 26% więcej niż w 2009 r.

Przychody grupy wyniosły ponad 160 mln zł w 2010 r, wobec ponad 128 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł ponad 35 mln zł w porównaniu z 23,5 mln zł rok wcześniej.