"Inwestorzy instytucjonalni dokonali zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów" - podała spółka.

Oferta publiczna obejmuje do 4.250.000 akcji serii C - nowej emisji oraz do 20.500.000 akcji istniejących serii B, sprzedawanych przez Getin Noble Bank, 100-proc. właściciela spółki. Cena emisyjna akcji serii C oraz akcji sprzedawanych spółki Open Finance wynosiła 18 zł.

Debiut Open Finance zaplanowany jest na 5 kwietnia 2011 r.

Wpływy z emisji akcji serii C zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane na sfinansowanie zakupu 49% akcji Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie za ok. 10 mln zł. Ostateczna cena nabycia uzależniona jest m.in. od wyceny aktywów netto na dzień zamknięcia transakcji przejęcia. Dalsze 10-15 mln zł z emisji Open Finance chce przeznaczyć na sfinansowanie rozwoju organicznego, tj. przeprowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych w telewizji oraz internecie (ok. 4-6 mln zł), sfinansować dalszą rozbudowę sieci sprzedaży w Polsce w kwocie (ok. 4-6 mln zł), oraz rozbudowę systemu IT i zakup oprogramowania (ok. 2-3 mln zł).

Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji Serii C na ten cel zostaną wydatkowane w 2011 r. Open Finance rozważa też przeznaczenie po 10-15 mln zł środków z emisji na sfinansowanie przejęć - odpowiednio: w trzeciej kolejności - domu maklerskiego, w czwartej kolejności - towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a w piątej kolejności - zakładu ubezpieczeń majątkowych. Spółka podkreśla jednak w prospekcie, że nie przeprowadziła jeszcze analiz odpowiednich rynków i nie prowadzi rozmów na temat takich akwizycji.

W 2010 roku Grupa Open Finance pośredniczyła w sprzedaży produktów kredytowych o łącznej wartości 6.623 mln zł (wobec 7.091 mln zł rok wcześniej), a wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych wyniosła 6.905 mln zł (wobec odpowiednio: 4.669 mln zł). Skonsolidowany zysk netto Open Finance wyniósł w 2010 r. 77,56 mln zł wobec 64,92 mln zł zysku rok wcześniej, zysk EBITDA - odpowiednio: 104,99 mln zł wobec 86,31 mln zł, przy przychodach: 320,30 mln zł wobec 267,07 mln zł.