GREMCO jest podmiotem o charakterze portfelowym, posiadającym większościowe udziały w trzech spółkach wysokich technologii. Spółką o największej skali działalności pod względem wielkości przychodów jest CIAT – producent urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych, a także importer i dystrybutor urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Spółka dostarczała swoje urządzenia między innymi do takich obiektów jak: Galeria Mokotów, CH Arkadia, Centrala NBP, Hotele Hilton, Hyatt Regency i Kyriad, siedziba Daimler Chrysler, Deloitte House, biurowce Silver Point i Beta, Ambasada Francuska oraz do wielu innych budynków na terenie całego kraju.

Kolejną spółką jest GRYFITLAB prowadząca prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych oraz badania i analizy dla producentów materiałów budowlanych i urządzeń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Spółka dysponuje najnowocześniejszym w Polsce zespołem laboratoriów badawczych, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji

Trzecią Spółką w portfelu debiutanta. jest FLUID DESK, oferująca specjalistyczne oprogramowanie CAD dla inżynierii sanitarnej. Programy FLUID DESK Building Solutions – FDBES zyskały uznanie ponad 2000 użytkowników zarówno w kraju, jak i za granicą i wielokrotnie zdobywały wyróżnienia branżowe.

GREMPCO znajduje się obecnie w momencie poprzedzającym istotny wzrost wartości. Spółki portfelowe zakończyły duże projekty inwestycyjne, dzięki którym zyskały istotną przewagę konkurencyjną w postaci bardziej wydajnego i elastycznego niż u konkurencji zaplecza techniczno – technologicznego. W przypadku CIAT była to budowa zakładu produkcyjnego w Konstantynowie Łódzkim za ok. 20 mln zł z jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Z kolei GRYFITLAB zbudowało laboratoria badawcze w Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie Ekonomicznej za kilkanaście milionów złotych). Zrealizowane inwestycje przemysłowe zwiększyły ponadto moce produkcyjne, dzięki czemu Spółki portfelowe są gotowe na dynamiczny rozwój.

film