„Moim zdaniem rynki mogą przeszacowywać niezbędną skalę podwyżek – podkreślił Belka na łamach portalu, który należy do Narodowego Banku Polskiego – „Bank centralny jak dobry lekarz nie powinien aplikować lekarstwa ponad niezbędną normę”.

Obecnie stopa inflacji w Polsce jest “wysoka” i członkowie Rady Polityki Pieniężnej „nie mają wyboru, jak podnieść stopy procentowe po uzyskaniu pierwszego sygnału, że wyższe ceny żywności i paliw prowadzą do presji płacowej”.

Prezes NBP podkreślił, że zacieśnienie polityki monetarnej może nastąpić szybciej, jeśli Europejski Bank Centralny podniesie koszty kredytów w strefie euro przed końcem roku.