"Odporność gospodarki Polski wraz z niską inflacją i stopami procentowymi wspierają dynamikę zadłużenia i wiarygodność kredytową kraju. Wzrost PKB wyniósł średnio 4,6% w ciągu pięciu lat do 2010 r. (średnia UE: 1,4%), a Fitch prognozuje wzrost na poziomie 3,9% w 2011 r. i 4,3% w 2012 roku" - głosi komunikat.

Agencja podkreśla jednak, że wzrost na głowę jest w Polsce znacznie niższy niż mediana dla krajów o ratingu suwerennym A. Ustawa budżetowa przewiduje w tym roku wzrost PKB o 3,5%, ale przedstawiciele rządu zapowiadali wcześniej, że będzie on wyższy niż ubiegłoroczne 3,8%, zaś bank centralny (podobnie jak resort gospodarki) spodziewa się wzrostu o 4,2%.