Decyzję tę podjęto po telefonicznej naradzie ministrów finansów krajów G7 i szefów ich banków centralnych przeprowadzonej z inicjatywy Francji, która w tym roku sprawuje prezydencję tej grupy.

Efekt ustaleń G7 był natychmiastowy: kurs jena w stosunku do dolara podniósł się powyżej psychologicznej granicy 80 jenów za dolar w dzień po rekordowym spadku, gdy dolar kosztował tylko 76,36 jenów.

Rynek zareagował na komunikat G7, który głosi: "W odpowiedzi na niedawne wahania kursu wymiany jena związane z tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Japonii władze USA, Wielkiej Brytanii, Kanady oraz europejski bank centralny (ECB) dołączą do Japonii 18 marca 2011, by dokonać wspólnej interwencji na rynkach walutowych".

Od poniedziałku Bank Japonii wypuścił już na rynek równowartość 324 mld euro.

Co do wpływu katastrofy w Japonii na globalną gospodarkę zdania przedstawicieli G7 były podzielone - pisze AFP - zdaniem jednych może wzrosnąć jeszcze cena ropy naftowej; może dojść do masowego wycofania japońskich funduszy z zagranicy, w celu sfinansowania odbudowy kraju. Wielu inwestorów przewidziało już taki ruch, co spowodowało gwałtowny wzrost kursu jena, do poziomu najwyższego od II wojny światowej.

Wysoki kurs japońskiej waluty odbiłby się fatalnie na zyskach ważnych tamtejszych eksporterów, jak choćby giganty samochodowe jak Toyota czy Nissan.

Japonia posiada też kolosalne ilości amerykańskich obligacji rządowych oraz obligacji europejskich. Duża wyprzedaż tych papierów dłużnych miałaby znaczenie dla globalnej gospodarki i mogłaby spowolnić proces jej wychodzenia z kryzysu - pisze agencja AFP.