Za wnioskiem głosowali: prezes NBP Marek Belka, Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch, Zyta Gilowska, Adam Glapiński, Jerzy Hausner, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Rzońca, Jan Winiecki oraz Anna Zielińska-Głębocka.

Rada Polityki Pieniężnej w styczniu podniosła stopy procentowe o 25 pb. W lutym posiedzenie decyzyjne RPP nie odbyło się, zaś w marcu Rada pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75 proc., stopa lombardowa 5,25 proc., depozytowa 2,25 proc., zaś redyskonta weksli 4,00 proc.