Rzecznikami zostaną osoby po specjalnych szkoleniach. Może to być lekarz, pielęgniarka czy prawnik wydelegowany przez szpital. "Nie uda się nam ograniczyć kontaktów między lekarzami a przemysłem medycznym. Aby w szpitalach wprowadzać innowacje, takie związki są potrzebne. My generujemy potrzeby, producent na nie odpowiada, potem testujemy te nowości, pracujemy na nich. Te sytuacje łączą nas z biznesem" - tłumaczy Konstanty Radziwiłł, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

NIL razem z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Wyrobów Medycznych "Polmed" rozpoczynają projekt Med-Kompas. Będą promować przejrzyste reguły współpracy firm ze szpitalami. W całym kraju zaplanowano 60 szkoleń. Oprócz przedstawicieli szpitali wezmą w nich udział pracownicy firm produkujących sprzęt medyczny.