Agencja ratingowa Moody’s Investors Service obcięła rating zadłużeniowy Portugalii wskazując na gorsze prognozy jej wzrostu gospodarczego, większe ryzyko realizacji przez rząd planów redukcji deficytu i konieczność rekapitalizacji portugalskich banków.

Rating został obniżony o dwa poziomy do kategorii A3, tylko cztery szczeble powyżej tzw. statusu śmieciowego, prognozy dla Portugalii są “negatywne” – pisze agencja Bloomberg. Po opublikowaniu komunikatu o degradacji euro spadło do 1,3982 dolary w porównaniu z wczorajszym kursem na poziomie 1,3998 dolarów .

Planowane przez Europejski Bank Centralny podniesienie stóp procentowych może, zdaniem Moody’s, jeszcze bardziej utrudnić sytuację kraju, który boryka się z czwartym największym deficytem budżetowym w strefie euro i próbuje uniknąć losu Grecji i Irlandii, które musiały zwrócić się do zagranicy o pomoc finansową. W swoich zabiegach o przywrócenie zaufania inwestorów rząd w Lizbonie podnosi podatki i wprowadza największe od 30 lat cięcia wydatków.

„Rząd stoi w obliczu poważnego wyzwania, także z powodu znacznie mniej przychylnego środowiska ekonomicznego” – stwierdza komunikat agencji Moody’s, która ocenia, że tym roku dojdzie do spadku portugalskiego PKB. Nieznaczne odbicie gospodarki dokona się dopiero w 2012 roku.

Za dziesięcioletnie obligacje rządowe już w zeszłym tygodniu trzeba było płacić rekordową w regionie premię rzędu 7,70 proc. Po dzisiejszej degradacji premia wzrosła o cztery punkty bazowe do 7,45 proc, a różnica między kosztem portugalskich i niemieckich obligacji zwiększyła się do 429 punktów bazowych.