Inflacja w strefie euro wyniosła w lutym 2011 r., w ujęciu rdr, 2,4 proc. - podał w środę Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej w komunikacie, w końcowych wyliczeniach.

Wstępnie szacowano, że inflacja wyniosła 2,4 proc. rdr. W styczniu 2011 r. ceny konsumpcyjne wzrosły rdr o 2,3 proc. - podał Eurostat.

Mdm wzrost cen konsumpcyjnych w lutym wyniósł 0,4 proc.

Inflacja w Polsce w lutym 2011 wyniosła 3,3 proc.

Inflacja HICP w Polsce wyniosła w lutym 2011 roku w ujęciu rocznym 3,3 proc. wobec 3,5 proc. w styczniu - podał w środę Eurostat.

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w lutym wyniósł 3,6 proc. rdr.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.