TUiR Allianz zamknęło ubiegły rok stratą w wysokości 200 mln zł (po skonsolidowaniu wyników Allianz Banku), natomiast wynik techniczny towarzystwa wyniósł -109,5 mln zł. Z powodu dwóch fal powodziowych i ostrej zimy na początku 2010 roku ubezpieczyciel wypłacił 1,08 mld zł, czyli o 12 proc. więcej odszkodowań i świadczeń niż w 2009 roku.

Lepiej wypadło towarzystwo życiowe. TU Allianz Życie Polska zamknęło ubiegły rok zyskiem netto w wysokości 60 mln zł (o 46 proc. więcej niż w 2009 roku). Ten wynik został osiągnięty przy spadku przychodów ze składek o 21 proc. Było to spowodowane ograniczeniem sprzedaży polisolokat i polis grupowych za pośrednictwem banków.