"Wysłaliśmy dziś do premiera list, w którym wskazujemy na główne bariery w budowie konkurencyjnej kolei w Polsce. W wyniku braku realizacji reformy Polskich Kolei Państwowych sprzed 10 lat, na rynku utrzymuje się stan bezzasadnego i szkodliwego dla rynku, konsumenta uprzywilejowania pozycji PKP SA" - powiedział na konferencji prasowej Milczarski.

Wyjaśnił, że związek nie oczekuje od premiera odpowiedzi na list, ale podjęcia konkretnych działań naprawczych polskiej kolei.

Związek w liście zaproponował kilka rozwiązań. Jedno z nich dotyczy przejęcia przez Polskie Linie Kolejowe całości infrastruktury kolejowej na własność, bez konieczności dzierżawy od PKP SA.

Związek postuluje również m.in. prywatyzację PKP Cargo i PKP Intercity, przekazanie zarządzania dworcami samorządom i PLK

"Opóźnienia w modernizacji linii kolejowych, ich postępująca degradacja, brak środków na bieżące utrzymanie infrastruktury powodują w skali kraju degradację systemu transportowego na wiele pokoleń. Dalsze zaniechanie działań na tym polu może pogrzebać szanse na dynamiczny rozwój gospodarczy naszego kraju" - czytamy w liście.

"Apelujemy o to, aby inwestycje w infrastrukturę kolejową wyprzedzały inwestycje drogowe. Wówczas łatwiej zbudujemy i kolej, i drogi. Ponadto inwestycje PLK powinny objąć kluczowe linie towarowe, które zapewnią dostęp do kopalń m.in. węgla kamiennego, czy zakładów chemicznych" - powiedział Milczarski.

Związek postuluje również m.in. prywatyzację PKP Cargo i PKP Intercity, przekazanie zarządzania dworcami samorządom i PLK.

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych powstał w kwietniu 2009 r. Jak informuje, jego celem jest m.in. ochrona wolnej konkurencji rynku kolejowych przewozów towarowych, reprezentowanie interesów niezależnych przewoźników. Zrzeszeni w związku mają 15 proc. udziałów w rynku polskim.