Jako przyczyny dymisji Kobos wskazała "powody osobiste". Dodała, że Dariusz Daniluk nadal będzie pełnił - z ramienia Ministerstwa Finansów - funkcję przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i członka Komisji Nadzoru Finansowego.

Daniluk odpowiedzialny był w resorcie m.in. za przygotowywanie założeń i projektów rozwiązań dotyczących rynku finansowego i instytucji finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, czy kapitałowym.

"Na razie nie została podjęta decyzja w sprawie nowego podziału kompetencji kierownictwa resortu" - powiedziała Kobos.

Daniluk jest absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, Narodowym Banku Polskim, Banku Gospodarki Żywnościowej, był członkiem Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym.