W harmonogramie przyjęto założenie wzrostu PKB na poziomie 3,5 proc. i inflacji średniorocznej 2,3 proc.