Decyzja została podjęta w związku z sobotnim wybuchem w elektrowni atomowej Fukushima I, która uległa częściowemu uszkodzeniu.