Weber ogłosił  swoje oświadczenie w związku z prezentacją rocznego sprawozdania Bundesbanku. Zapotrzebowanie spółek na maszyny i urządzenia powinno dalej się zwiększać, zaś prywatna konsumpcja, pomimo przyspieszenia inflacji, także powinna rosnąć czemu towarzyszą pozytywne zjawiska na rynku pracy – relacjonuje agencja Bloomberg.

Bundesbank już w zeszłym miesiącu podniósł prognozy wzrostu gospodarczego Niemiec z 2 proc. do 2,5 proc. na 2011 rok. Największa gospodarka Europy w zeszłym roku zanotowała rekordowe tempo wzrostu PKB rzędu 3,6 proc. Zaufanie kół niemieckiego biznesu podskoczyło w lutym do najwyższego poziomu, stopa bezrobocia jest obecnie najniższa od prawie dwóch dekad.Wobec wyjątkowo wysokich wskaźników zaufania wśród niemieckich przedsiębiorców i konsumentów coraz większą rolę odgrywają wewnętrzne czynniki wzrostu. 

“ Bundesbank poinformował, że jego zeszłoroczne zyski spadły do 2,2 mld euro w 2010 roku w obec 4,1 mld euro w roku 2011, głownie z powodu wzrostu o 1,6 mld euro prowizji z tytułu ryzyka.Weber w zeszłym miesiącu nieoczekiwanie oświadczył, że do końca kwietnia ustąpi ze stanowiska szefa Bundesbanku.