Wzrost PKB o 4,4 proc. to bardzo dobre dane, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, co się na ten wzrost składa - to popyt krajowy, spożycie, akumulacja, pewien wpływ popytu inwestycyjnego i zapasy.

We wzroście PKB miały też swój udział zakupy przed zmianami podatkowymi od nowego roku, bo największym motorem napędzającym gospodarkę była konsumpcja prywatna, która przyspieszyła z 3,5 do 4,1 proc. Nie tylko podwyżka VAT miała swoje znaczenie - również zmiany innych przepisów przełożyły się na ten wzrost, choćby zakupy samochodów z kratką, żeby uzyskać odliczenie VAT.

Jesteśmy odporni na kryzys na rynku pracy. Zobaczymy, co będzie po 1 maja i otwarciu rynku pracy w Niemczech".