"Dwie firmy - konsorcjum F5 Konsulting i Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka oraz konsorcjum BZ WBK i kancelaria profesora Wierzbowskiego - złożyły wstępne oferty na doradcę przy prywatyzacji PAP. Resort skarbu przekazał im projekt umowy oraz tzw. specyfikację warunków zamówienia, w której określił, czego będzie oczekiwał od doradcy" - podkreślił wiceminister skarbu.

Jak wyjaśnił, firmy te mają w ciągu miesiąca złożyć do ministerstwa skarbu wiążące oferty cenowe. "Spośród tych ofert wybierzemy najlepszą. Po upływie czasu na ewentualne odwołanie, czyli mniej więcej w połowie kwietnia, powinniśmy ogłosić doradcę publicznie" - powiedział.

Wiceminister skarbu zaznaczył, że jednym z głównych zadań doradcy będzie m.in. rekomendacja najwłaściwszej ścieżki prywatyzacyjnej Polskiej Agencji Prasowej, z uwzględnieniem wszystkich aspektów prawnych.

PAP jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 1997 roku o Polskiej Agencji Prasowej obecnie nie można sprzedać osobom trzecim więcej niż 49 proc. akcji Agencji.

PAP otrzymuje dotację z budżetu państwa na realizację misji publicznej. Oznacza to, że Agencja ma obowiązek m.in. upowszechniać stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Rady Ministrów. W tym i ubiegłym roku dotacja wyniosła 2,5 mln zł. Taka kwota jest również zapisana w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r.