Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku. 9 z 14 ankietowanych przez PAP ekonomistów było zdania, że stopy procentowe zostaną pozostawione bez zmian na marcowym posiedzeniu RPP. Ci sami ekonomiści oczekują, że podwyżka stóp procentowych będzie miała miejsce w kwietniu.

Na poprzednim posiedzeniu, które miało miejsce w styczniu, RPP podniosła stopy procentowe o 25 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi nadal 3,75 proc., stopa lombardowa 5,25 proc., depozytowa 2,25 proc., zaś redyskonta weksli 4,00 proc.

RPP poda uzasadnienie do najnowszej decyzji w środę na konferencji prasowej o godz. 16.00.