Jeszcze kilkanaście lat temu słowo intranet nie budziło w naszym kraju większych emocji. Obecnie wiele się zmieniło. Obok stron internetowych dostępnych wszystkim obywatelom, pojawiły się serwisy wewnętrzne, wykorzystywane przez większe lub mniejsze społeczności pracownicze.

Jak wynika z danych GUS, w 2009 roku intranet wykorzystywało 28,5 proc. przedsiębiorstw w naszym kraju. Taki wynik uzyskaliśmy za sprawą małych firm, zatrudniających poniżej 50 osób. W podmiotach średnich i dużych sieć wewnętrzna okazała się znacznie popularniejszym rozwiązaniem. Intranet obecny był w 40 proc. firm zatrudniających od 50 do 249 osób oraz w 60 proc. firm z liczbą pracowników 250 i więcej.

Serwisy wewnętrzne znajdują zastosowanie głównie w firmach zajmujących się przetwarzaniem informacji (redakcje prasowe, studia telewizyjne, wytwórnie filmowe, firmy telekomunikacyjne, informatyczne itd.). W 2009 roku intranet stosowało łącznie 59,2 proc. podmiotów gospodarczych z tej grupy.

Najwięcej firm zaopatrzonych w intranet zlokalizowanych jest na terenie województwa mazowieckiego. Spośród 16 064 przebadanych przez GUS przedsiębiorstw aż 5 327 oferowało swoim pracownikom serwis wewnętrzny (33,2 proc.). W województwie dolnośląskim było ich nieco mniej, bo 31,2 proc. Intranet okazał się najmniej popularnym narzędziem na północy i wschodzie naszego kraju (województwo zachodniopomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) – podkreśla portal rynekpracy.pl.