Z zaplanowanych na rok 2010 wydatków w wysokości 119,7 mld euro nie wydano tylko 2,7 mld euro. Zdaniem Lewandowskiego to "bardzo dobra wiadomość", gdyż informacja o wykorzystaniu środków ma związek z planowaniem przyszłych budżetów.

"Jeśli się wykorzystuje środki na poziomie ponad 95 proc. to jest to argument na rzecz przyszłości, zwłaszcza że to są środki inwestycyjne" - powiedział Lewandowski.

Na razie KE nie przedstawiła danych o wykorzystaniu środków przez poszczególne kraje, ale Lewandowski zapewnił, że jeżeli chodzi o Polskę, to są to dobre informacje.

"Polska znacznie przekroczyła przewidywania roku 2010 w wykorzystaniu środków strukturalnych"

"Obszar Europy Środkowo-Wschodniej jest zróżnicowany, mamy dobre i złe przykłady, ale Polska znacznie przekroczyła przewidywania roku 2010 w wykorzystaniu środków strukturalnych. Zresztą generalnie musieliśmy wydać więcej o 2 mld euro w płatnościach w funduszach strukturalnych, co świadczy o tym, że te programy się bardzo rozpędziły, co jest naturalną koleją rzeczy w drugiej części perspektywy finansowej. Ale to są dla mnie istotne argumenty, bo batalia o przyszłe pieniądze się rozpoczyna" - powiedział komisarz.

Na politykę spójności KE wydała w 2010 roku ponad 37 mld euro, na rolną 43,6 mld, działania na świecie 7,2 mld euro, a administrację KE 4,5 mld.