Tradycyjnie większość przychodów wygenerowała spółka życiowa grupy – TU na Życie Europa. Jej przypis składki w 2010 r. wyniósł 3,9 mld zł. Oznacza to wzrost o 45 proc. w porównaniu z 2009 r., kiedy jej przychody wyniosły blisko 2,7 mld zł. Poprawił się także wynik finansowy spółki. Na koniec 2010 r. TUnŻ Europa miała 76 mln zł zysku wobec 45,5 mln zł rok wcześniej.

Na uwagę zasługuje także dobry wynik, który osiągnęła spółka majątkowa – TU Europa. Do tej pory pozostawała ona w cieniu błyskawicznie rozwijającej się TU na Życie Europa, która w ciągu kilku lat zdobyła drugą pozycję na rynku i obecnie ustępuje tylko PZU Życie. W 2010 r. majątkowy ubezpieczyciel zwiększył przypis składki o 43 proc. (do prawie 0,5 mld zł) przy minimalnym wzroście zysku netto o 1 proc. (do 75,4 mln zł).

– Jest to efekt zwiększonej szkodowości na rynku ubezpieczeń kredytów hipotecznych – mówi Jacek Podoba, prezes TU Europa. Dodaje, że towarzystwo jest już 11. ubezpieczycielem na rynku majątkowym, choć nie ma w ofercie polis komunikacyjnych.

Wzrosty w segmencie majątkowym to efekt zmian w strategii sprzedażowej grupy, która postawiła na dywersyfikację swojego portfela. Oznacza to rozwój produktów majątkowych (np. bancassurance czy ubezpieczeń turystycznych) oraz sprzedaż polis na życie powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Nie wszystkie te obszary będą w tym roku generowały wzrost sprzedaży. Krzysztof Mędrala, wiceprezes TU Europa, spodziewa się, że wejście w życie rekomendacji TU spowoduje mniejszą aktywności banków na rynku kredytów detalicznych. To przełoży się na niższy przypis składki ze sprzedaży ubezpieczeń usług bankowych z obszaru consumer finance (kredyty i karty kredytowe).

Zmiany w strategii sprzedażowej mają przygotować grupę do wejścia w życie pod koniec 2012 r. nowego pakietu regulacji unijnych Solvency II. – Ze względu na wyższe wymogi kapitałowe jego wprowadzenie spowoduje ograniczenie sprzedaży polisolokat i produktów strukturyzowanych – wyjaśnia Jacek Podoba. To one do tej pory były główną siłą napędową wzrostu życiowej Europy.

Prezes zastrzega, że grupa nie oczekuje zwiększonego zapotrzebowania na kapitał, a jego obecny poziom umożliwia jej osiągnięcie dalszego wzrostu przychodów. Na koniec roku TU Europa miała 774 mln zł kapitałów.

Zarząd TU Europa zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za ubiegły rok. Łącznie na ten cel ma zostać przeznaczone 100 mln zł. Inwestorzy pozytywnie ocenili wyniki ubezpieczyciela i zapowiedź dywidendy. Akcje TU Europa zyskały wczoraj 1,45 proc. i na zamknięciu kosztowały 210 zł.