Na przestrzeni ostatniego roku poprawiła się sytuacja w polskiej branży turystyczno-hotelarskiej. Jak wynika z raportu HBI Polska, dostawcy biznesowych baz danych, zarejestrowanych jest blisko 10 807 biur podróży, agencji turystycznych i różnego rodzaju operatorów wycieczek.
– Pomimo trudnego okresu dla polskiej branży turystycznej tylko w ostatnich trzech latach zarejestrowanych zostało ponad 3,5 tys. biur podróży i operatorów wycieczek – mówi Anna Czulec z HBI Polska.
Przy czym tylko w ostatnim roku powstało ich 1,1 tys. W porównaniu do 2009 roku stanowi to wzrost o niemal 1,5 proc., do 2008 o niemal 34 proc. i 2007 – 45 proc.
Dane te znajdują swoje potwierdzenie w liczbach Instytutu Turystyki, z których wynika, że w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych w 2010 r. zarejestrowane były 3074 podmioty, które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności. Największa koncentracja podmiotów turystycznych występuje na terenie województw o największym potencjale wyjazdowym mieszkańców i dużych walorach turystycznych. Na Mazowszu działa 614 organizatorów wycieczek, co stanowi 20 proc. wszystkich podmiotów turystycznych, które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności. Na dominującą pozycję tego centralnego województwa wpływa fakt, że większość biur otwiera w stolicy przedstawicielstwa.
Na drugim miejscu plasuje się województwo śląskie, gdzie działa 426 podmiotów, czyli 13,9 proc. wszystkich zarejestrowanych w kraju. Kolejne miejsca zajmują województwa małopolskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Działa w nich 63 proc. wszystkich biur podróży.