Chęć do euro osłabła w wyniku kryzysu w Grecji. Niemniej nadal ponad 3/4 ankietowanych przedsiębiorców opowiedziało się za przyjęciem wspólnego pieniądza w naszym kraju. Niespełna 20 proc. jest przeciwna.

Jednak w porównaniu z badaniami sprzed roku, liczba entuzjastów euro spadła o przeszło 8 proc. Wspólna waluta byłaby korzystna głównie dla eksporterów, którzy obecnie muszą się liczyć z wahaniami kursu.

O wiele mniej entuzjazmu dla unijnej waluty wykazują przeciętni obywatele

O wiele mniej entuzjazmu dla unijnej waluty wykazują przeciętni obywatele. Wg grudniowej ankiety TNS OBOP aż 41 proc. nie chce mieć na co dzień w swoich portfelach euro, zaś za było tylko 24 proc.

Wg różnych szacunków Polska nieprędko wejdzie do strefy euro. Obecne prognozy mówią nawet dopiero o roku 2020 - czytamy w "Pulsie Biznesu".